Robin Melsen

Producer - Regie - Camera - Montage

Mijn naam is Robin Melsen, een flexibele resultaatgerichte videoproducer met ruime ervaring in de audiovisuele branche. Mijn manier van werken kenmerkt zich het beste als faciliterend, pro-actief en gepassioneerd. Ik ben een aan-pakker met een constant oog voor bewaking van tijdsplanning en budget. Ik ben makkelijk in de omgang, ook onder tijdsdruk.

Het maken van effectieve videocontent begint bij het duidelijk definiëren van de doelstelling en randvoorwaarden van het project. Als videoproducer vertaal ik de wensen van de opdrachtgever in concrete actiepunten, scripts, planningen en begrotingen. Na goedkeuring hiervan door de opdrachtgever gelden deze als leidraad gedurende het gehele productieproces.

Ik zie het als mijn taak als videoproducer om de creatieve vertaalslag te maken van corporate doelstelling naar een effectieve invulling van de videoproductie. Mijn taak als maker is om de kijker vanaf de eerste seconde te raken middels beeldopbouw, muziek, pakkende quotes en het creëren van de juiste sfeer. Een sfeer die het directe doel van de video dient maar ook de Identity uitdraagt van het bedrijf. Hiervoor beschik ik over de benodigde ‘voelsprieten’ en ervaring. Voor mij is de video geslaagd als er de juiste balans is tussen een strakke corporate uitstraling aan de ene kant en aan de andere kant het menselijke gevoel. Zonder de ‘human touch’ zal een call-to -action minder effect hebben.

Door mijn ervaring als redacteur / verslaggever ben ik goed in staat om mensen die geïnterviewd zullen worden voor te bereiden op de opname. Door een kort (telefonisch) inhoudelijk  voorgesprek inventariseer ik wat de geïnterviewde zal gaan zeggen en op welke manier de persoon het beste uit de verf komt. Bijvoorbeeld een manager die voor de camera zenuwachtig hele alinea’s uit het jaarverslag reproduceert, ‘coach’ ik waardoor een zo natuurlijk en ontspannen mogelijk eindresultaat ontstaat.